22 nov, 2019

IT Governance, Risk and Compliance Consultant bij Infosentry

Stéphane Duvivier, IT Governance, Risk and Compliance Consultant bij Infosentry
22 nov, 2019

Nadat Stéphane Duvivier zijn master in de rechten had behaald, was hij klaar om de wereld van security en GDPR verder te verkennen. Zijn zoektocht naar een dynamische start-up omgeving leidde hem naar Infosentry, waar hij meteen zijn eerste carrièrestappen kon zetten. Momenteel maakt Stéphane al twee jaar deel uit van een flexibel team waarin hij zich verder ontplooit als IT Governance, Risk and Compliance Consultant.

De weg naar infosentry

Tijdens zijn opleiding Rechten aan de Universiteit Antwerpen groeide Stéphane zijn passie voor informatieveiligheid dankzij het vak ‘Cyber Security’ en zijn stage bij een Compliance departement binnen de banksector. Tijdens deze ervaringen maakte hij voor het eerst kennis met GDPR; een begrip dat toen zijn intrede maakte en al vrij snel the next big thing werd. Wanneer Stéphane de jobadvertentie van Infosentry opmerkte in de krant, maakte hij zich klaar voor de eerste stap in zijn carrière.

“De vacature maakte een blijvende indruk omwille van de ideale combinatie; hoewel Infosentry deel uitmaakt van een groot Cronos-netwerk, bezit het tegelijkertijd een dynamische start-up mentaliteit. Ik was op zoek naar een klein en hecht team waar er ruimte was voor flexibiliteit én waar ik volledig mezelf kon zijn.”

Introductie in GDPR en informatieveiligheid

Stéphane maakte begin 2018 zijn intrede bij Infosentry en startte met een inloopperiode waarbij hij consultants assisteerde tijdens projecten. Deze ervaringen stoomden hem volledig klaar voor de start van eigen projecten, al kon hij blijven rekenen op de nodige ondersteuning. Tijdens zijn eerste project leerde hij de basis van GDPR door privacy verklaringen na te kijken en deze conform te maken met de nieuwe GDPR-maatregelen. Om op alle vlakken voldoende bij te leren, kreeg hij daarnaast een tweede project toegewezen omtrent informatieveiligheid.

“Infosentry gaf me de vrijheid om zelf te bepalen waarin ik mij nog wilde bijscholen. Al weet ik voor de volle 100% dat ik daarnaast ook altijd bij mijn collega’s terechtkan bij eventuele vragen of onzekerheden.”

Verantwoordelijkheid in eigen projecten

Nadat Stéphane voldoende ervaring had opgedaan, kreeg hij de verantwoordelijkheid om het project rond informatieveiligheid volledig over te nemen. Hij evolueerde van aandachtig luisteren, inzichten verwerven en risico’s inschatten naar het zelfstandig implementeren van inzichten en expertise. Via (interactieve) bewustwordingssessies maakt Stéphane zijn klanten meer ontvankelijk voor de aanwezige of potentiële risico’s om alle medewerkers on track te krijgen en verder te sturen in het project.

Jurdische achtergrond voor advies

Infosentry beschikt over een mix van profielen met verschillende achtergronden, waardoor er tijdens projecten een wisselwerking van verschillende visies ontstaat. Werknemers kunnen van elkaar leren door een variatie aan kennis in IT, economie en rechten. Dankzij zijn juridische achtergrond, behandelt Stéphane voornamelijk contracten en bouwt hij een juridische dienst uit voor websites.

“Door de verschillende achtergronden kunnen we voor een groot aantal klanten vaak op elkaar terugvallen.”

Inspirerende leeromgeving:

Een kleine, laagdrempelige omgeving maakt het mogelijk om voldoende vragen te stellen en van elkaar te leren. Nieuwkomers voelen zich meteen welkom in de groep en krijgen bij hun start de nodige begeleiding. Daarnaast worden er ook maandelijkse team meetings georganiseerd, waarbij inhoud met plezier gecombineerd wordt.

“De team meetings vormen een grote meerwaarde voor het team, omdat je zelf niet altijd aan alle problemen denkt. De aanpak van een collega bij een bepaald project is telkens interessant en leerrijk, omdat je dit ook kan meenemen naar eigen of toekomstige projecten.”

Evoluties en vooruitzichten

Binnen Infosentry krijgen werknemers regelmatig de kans om te blijven groeien en zich verder bij te scholen dankzij een jaarlijks opleidingsbudget. Zelf koestert Stéphane het plan om nog meer expertise te verwerven op vlak van informatieveiligheid, opdat hij zo een grotere meerwaarde kan bieden tijdens projecten.

“Zaken zoals risicoanalyses, (e-) privacy en bescherming van persoonsgegevens zullen blijven evolueren. Daarom wil ik er mij verder in verdiepen om potentiële veranderingen in het veld op de voet te kunnen volgen.”

 Gulden middenweg tussen IT en rechten

Door de onduidelijkheid rond GDPR blijft het een relevant en interessant begrip. Omgevingen worden steeds complexer, onzekerheden groeien en er blijven twijfelgevallen of uitschieters bestaan – inclusief grijze zones. Eén ding staat vast: we staan slechts aan de start van een belangrijke en uitdagende tocht naar een informatieveilige wereld!

“De bescherming van persoonsgegevens vormt een soort gulden middenweg tussen het IT-gedeelte en het juridische aspect; een ideale mix voor mensen met verschillende interesses in dit gebied!”

Wil je net zoals Stéphane de gulden middenweg volgen richting Infosentry? We gaan steeds op zoek naar gepassioneerde mensen met talent en ambities rond informatieveiligheid! 

Contacteer ons