VLAIO Cybersecurity verbetertraject

De Vlaamse Regering en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) investeren in cybersecurity bij KMO’s. Dat is nodig omdat KMO’s door een overvloed aan cyberaanvallen worden geteisterd. 60% van de cyberaanvallen zijn op KMO’s gericht. De vooruitzichten zien er bovendien niet rooskleurig uit!

Omdat de directe en indirecte schade van een cyberaanval niet te overzien is, investeert de Vlaamse Regering per jaar daarom 4 miljoen euro. Met dit budget wordt naast onderzoek, opleiding op cybersecurity verbetertrajecten bij KMO’s ingezet. Deze moeten de weerbaarheid van KMO’s verbeteren. 

Infosentry werd samen met Cronos Security als partner geselecteerd en kan tot 40 KMO’s per jaar via deze gesubsidieerde verbetertrajecten begeleiden. Hierin wordt door VLAIO 50% van de totale kostprijs gesubsidieerd.

Het cybersecurity verbetertraject

Het cybersecuritytraject bestaat uit 3 stappen: een grondige analyse, de opmaak van een actieplan en een implementatie rond de kritisches risico’s.

Stap 1: Analyse van de huidige weerbaarheid en maturiteit van de KMO

Aan de hand van een penetratietest en interviews/workshops met stakeholders worden kwetsbaarheden en risico’s in kaart gebracht.

Stap 2: Opmaak actieplan

Er wordt een actieplan opgemaakt waarbij de technische en organisatorische kwetsbaarheden en risico's worden in uitdagingen en prioriteiten op korte en middellange termijn worden vertaald.  

Stap 3: Implementatie

Tot slot wordt de cybersecurity-maturiteit van de KMO opgekrikt. Uw bedrijf wordt geadviseerd en ondersteund in verschillende cybersecurityaspecten en -domeinen. Dit steeds op maat van uw KMO. Binnen dit aanbod kan rond 3 van volgende 9 domeinen gewerkt worden (zie verder). 

Voorbij de analyse: het aanpakken van bestaande risico's en kwetsbaarheden

Na een grondige analyse zetten we in op het verbeteren van de huidige situatie binnen uw bedrijf. Samen met u werken we rond volgende acties:

 • De basis die bij elke KMO belangrijk is:
  • Opmaak van een cybersecurity beleid
  • Implementatie van een incident management proces
  • Bewustmaking van medewerkers
 • 3 focustrajecten in technische domeinen die voor uw bedrijf belangrijk zijn (afgaand op de hoogste prioriteiten vastgesteld tijdens de analyse)

Omdat de weerbaarheid van uw bedrijf pas echt wordt verbeterd wanneer de nodige acties zijn ondernomen worden in dit pakket 21 (van de in totaal 36) dagen gereserveerd voor de implementatie. Onze cybersecurity experts gaan met en binnen uw bedrijf hands-on aan het werk om de situatie te verbeteren. 

9 focustrajecten

De 9 focustrajecten waar na de analysefase 3 opties uit kunnen gekozen worden:

 • Asset management
 • Logische toegangscontrole
 • Netwerkbeveiliging
 • Endpoint protection
 • Veilig ontwikkelen
 • Back up management
 • Microsoft suite security (O365 / Azure)
 • Awareness
 • Governance
Privacy, Security implementatie, ISO27001, NIS2

Download onze infopager en ontdek het aanbod in detail!

Partnership met VLAIO: samen bouwen aan je #digitaletoekomst

De cyberveiligheid in bedrijven verhogen, dat is het doel van de Vlaamse overheid. Daarom heeft Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 9 dienstverleners geselecteerd om kmo’s hierin te adviseren en begeleiden met elk hun eigen aanpak en expertise. Infosentry is daar samen met Cronos Security één van. De 9 cybersecurity verbetertrajecten vind je op www.vlaio.be. Deze maken deel uit van het Vlaams beleidsplan cybersecurity.

Meer info over het beleidsplan vind je hier: 
https://www.digitaletoekomst.be/nl/cyber-security/aan-de-slag/dit-betekent-het-vlaams-beleidsplan-cybersecurity-voor-jouw-bedrijf

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs

Andere diensten

Wil u uw security maturiteit verhogen zonder certificering of is uw organisatie reeds gecertificeerd en zoekt het ondersteuning om deze te behouden? Dan biedt onze Information security roadmap, Information security implementatie of CISOaaS een passend antwoord.

Information security implementatie - interne audits - cyber security

Bepaal samen met ons uw strategie en aanpak via ons Information security roadmap traject.

ISO27001 - interne audits - cyber security - informatiebeveiliging

Schakel ons in om de implementatie van de nodige maatregelen te ondersteunen of information security management en governance binnen uw organisatie op te zetten.

NIS2 NIS2-regelgeving

Permanente in-house ondersteuning nodig? Schakel onze experten flexibel in als CISO via ons CISOaaS model.