Business Continuity Assessment

Bij de business continuity assessment analyseren en evalueren we de huidige aanpak, strategie en plannen van uw organisatie.

Heeft u plannen om een business continuity strategie uit te werken, maar mist u de mankracht om eraan te beginnen of rekent u graag op gedegen expertise? Of heeft u reeds een aanpak maar bent u onzeker over de kwaliteit? Dan is de business continuity assessment geknipt voor u. Want Meten is Weten.

Het traject

Bij dit traject werken we een business continuity strategie op maat van uw organisatie uit.
De assessment meet de toestand van de verschillende aspecten en legt vast waar pijnpunten en zwaktes in de huidige aanpak te vinden zijn. Bij de assessment worden onder meer volgende aspecten onder de loep genomen:

Indien gewenst voert Infosentry ook een business impact analyse uit. Hierbij rekenen we samen met u de waarde(creatie) van specifieke activiteiten alsook de kosten (die gepaard gaan met een doorstart) uit en plaatsen we deze in verhouding tot elkaar en de doelstellingen van uw organisatie.

Via interviews en workshops met verschillende stakeholders komt een roadmap tot stand . Met behulp van grondige risicoanalyses kunnen aan het einde van het traject goed geïnformeerde beslissingen worden genomen en de juiste prioriteiten worden gesteld.

Het resultaat

Dit traject geeft uw organisatie een beter zicht op haar huidige maturiteit (AS IS), de zwakheden/verbeterpunten die zijn blootgelegd en de risico’s die daaraan gekoppeld zijn. Het rapport biedt aanbevelingen die de weerbaarheid van uw organsiatie bij een crisis kunnen verhogen en bereid daarmee de organisatie voor op de verdere aanpak daarvan.

Infosentry levert aan het einde van dit traject een rapport en plan van aanpak op:

NIS2 NIS2-regelgeving

Andere diensten

De assessment is het startpunt van een resultaatgericht en efficiënt implementatieprogramma. Daarnaast kan u ervoor opteren één van onze experten als Business continuity manager (BCMaaS) aan te stellen.

NIS2 whitepaper

Advies en ondersteuning bij de implementatie van verschillende bouwstenen inzake business continuity.

Infosentry adviseert, ondersteunt en coacht uw organisatie bij het verder onderhoud en verdere verbetering binnen uw organisatie.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs