DPOaaS

Bent op zoek naar langdurige ondersteuning door een privacy expert? Hecht u belang aan extern advies en de beschikbaarheid van een coach? Ons team van privacy-experten staat voor u klaar. Zowel bij bedrijven als overheden zijn onze experten aan de slag om (privacy) compliance te implementeren en de aanpak van die organisaties verder te verbeteren. Dat kan ook bij u.

Ons DPOaaS model is flexibel en wordt volledig afgestemd op maat van uw organisatie. Voltijds, 1 dag per week of zelfs ad-hoc bieden we de ondersteuning die u nodig heeft.

De rol van Data Protection Officer (DPO)

Infosentry adviseert, ondersteunt en coacht uw organisatie bij de verdere implementatie van vereisten en de inbedding van privacy binnen uw organisatie. Officieel aangesteld of ter ondersteuning van uw interne DPO/privacy office begeleiden we uw organisatie om zichzelf op vlak van privacy verder te blijven verbeteren. En dit alles op een manier die werkbaar is en past bij uw organisatie.

Zijn/haar verantwoordelijkheden omvatten onder meer dagdagelijkse ondersteuning bij:

Tot slot leveren onze experten systematisch advies over nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe (inter)nationale regelgeving, richtlijnen en de relevantie ervan voor uw organisatie. Dit om de aanpak en de mate van compliance van uw organisatie systematisch verder te verbeteren.

Het verschil dat DPOaaS maakt

Onze DPOaaS moet verzekeren dat uw organisatie compliant blijft met de geldende privacy wet- en regelgeving. De proactieve ondersteuning van onze experten moet klachten, onderzoeken en boetes vermijden. Het moet het vertrouwen van klanten en/of burgers alsook medewerkers in uw organisatie doen toenemen. Onze samenwerking moet ertoe leiden dat uw organisatie wordt uitgedaagd om haar aanpak verder te verbeteren en (privacy) compliance in de cultuur van uw organisatie in te bedden.

Hoe goed is jouw kennis rond privacy?

Andere diensten

Wilt u eerst een beter zicht op de situatie of een concrete roadmap uitwerken? Mogelijks is de Privacy compliance assessment iets voor uw organisatie.

Kijkt u concreet naar de uitbesteding van uw privacy compliance programma met reeds duidelijk gedefinieerde projecten en mijlpalen? Lees bij Privacy compliance implementatie hoe Infosentry u daarbij kan ondersteunen.

Privacy compliance assessment, GDPR

Uw verplichtingen in kaart brengen en zicht krijgen op de verwachtingen die de privacywetgeving voor uw organisatie heeft.

Hoe interne audits bijdragen aan een sterker security bedrijf - cyber security

Ondersteuning bij de implementatie en uitbouw van (privacy) compliance binnen uw organisatie.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs