Information Security Implementatie

Bent u op zoek naar advies en ondersteuning bij de implementatie van verschillende bouwstenen rond informatiebeveiliging (zoals risicobeheer, policy writing, technische en organisatorische maatregelen)? Onze Information security implementatieprogramma’s hebben vele mogelijkheiden en bieden een gepast antwoord.

Onze aanpak

Via een Information security implementatieprogramma ontzorgen we uw organisatie bij de implementatie van een matuur en hedendaags informatiebeveiligingsbeleid en aanpak. Projectmatig ondernemen we actie die de security risico’s onder controle moeten krijgen en de maturiteit van uw organisatie verder verbeteren. Dit volgens een tijdslijn die haalbaar is voor uw organisatie.

Onze experten helpen u bij uitwerking en implementatie van (onder meer) volgende bouwstenen:

De meerwaarde van information security implementatietrajecten

Onze Information security implementatietrajecten verbeteren op korte of middellange termijn de weerbaarheid en maturiteit van uw organisatie. Efficiënt en resultaatgericht wordt ‘security by design’ ingebed om te verzekeren dat aanwezige security risico’s weggewerkt zijn en de reputatie, continuïteit en verdere groei van uw organisatie veilig gesteld wordt.

ISO27001 - interne audits - cyber security - informatiebeveiliging

Relatie met onze andere diensten

In tegenstelling tot het CISOaaS model ligt de focus bij deze implementatietrajecten op de (eerste) implementatie van security in uw organisatie. Heeft u de noodzakelijke acties reeds ondernomen en kijkt u eerder naar de verdere opvolging daarvan? Dan biedt ons CISOaaS model de ideale oplossing.

NIS2 NIS2-regelgeving

Permanente in-house ondersteuning nodig? Schakel onze experten flexibel in als CISO via ons CISOaaS model.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs