Privacyverklaring Infosentry NV

Infosentry NV vindt jouw privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Infosentry NV verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Afhankelijk van uw relatie met Infosentry NV verzamelen en gebruiken we (andere) persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. Deze worden hieronder toegelicht.

Deze privacyverklaring gaat uit van Infosentry NV met maatschappelijke zetels gevestigd te Veldkant 33A – 2550 Kontich en ondernemingsnummer 0895.228.638.

Bezoeker van de website

Wanneer je een bezoek brengt aan onze, verwerkt Infosentry NV mogelijks je persoonsgegevens.

1.   Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het analyseren en verbeteren van uw website-ervaring (mits jouw expliciete toestemming);
 • het personaliseren en afleveren van advertenties (mits jouw expliciete toestemming);
 • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal (op basis van jouw impliciete toestemming);
 • het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

2.   Persoonsgegevens die wij verzamelen

In het kader van communicatie (contact, vragen, verzoeken en klachten) die we met je voeren (via onze website, e-mail of andere digitale kanalen) verwerken we je naam, e-mailadres of andere gegevens die jij ons bezorgt. Tot slot worden (afhankelijk van je cookie-instellingen) mogelijks ook bepaalde persoonsgegevens via cookies verwerkt. Meer informatie hierover vind je in de cookieverklaring.

3.   Wat is de wettelijke basis om uw persoonsgegevens te verwerken 

Infosentry NV verwerkt uw gegevens in het kader van je bezoek aan onze website in de meeste gevallen op basis van uw expliciete of impliciete toestemming.  Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door jouw voorkeuren aan te passen (zie cookieverklaring) of contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op uw expliciete toestemming: 

 • het analyseren en verbeteren van uw website-ervaring
 • het personaliseren en afleveren van advertenties

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op uw impliciete toestemming: 

 • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal;
 • het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy

 

4.   Hoe hebben wij je persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat je ons deze meegeeft bij je communicatie. Verder worden de persoonsgegevens door ons of onze systemen gegenereerd of aangevuld (bv. met jouw gebruik van onze website).

5.   Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Infosentry NV geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze dienstverlening (als verwerkers) ondersteunen.

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Infosentry NV je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant over ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens worden gedeeld met derde partijen. Meer informatie daarover vind je terug in onze cookieverklaring.

6.   Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Zo wordt communicatie gevoerd via onze website, via e-mail of een ander digitaal kanaal systematisch gearchiveerd en verwijderd wanneer de communicatie is afgerond en het archiveringsproces voor e-mail of sociale media is afgerond.

Specifiek over het bewaren van cookies vind je meer informatie in onze cookieverklaring.

Sollicitant

Wanneer je solliciteert voor een job bij Infosentry NV, verwerkt Infosentry NV persoonsgegevens over jou.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • het rekruteren en selecteren van personeel;
 • latere rekrutering en selectie voor eventuele andere vacatures.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Infosentry NV verwerkt voor het contact met jou als sollicitant je identificatiegegevens. Verder verwerken wij gegevens vermeld op je CV en motivatiebrief waaronder:

 • persoonlijke kenmerken
 • sociale contacten
 • psychische gegevens (bijvoorbeeld een beschrijving van uw persoonlijkheid of karakter)
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsbesteding en interessen
 • academisch curriculum
 • beroepsbekwaamheid
 • professionele ervaring
 • lidmaatschap van/deelname in beroepsorganisaties
 • huidige betrekking
 • loopbaan
 • bedrijfskundegegevens (cfr. (gedeeltelijke) invaliditeit)
 • huidig loon
 • huidige extralegale voordelen
 • rijksregisternummer

 

3. Wat is de wettelijke basis om uw persoonsgegevens te verwerken 

Infosentry NV verwerkt uw gegevens in het kader van je sollicitatie vanuit de concrete interesse die je in Infosentry NV als bedrijf hebt geuit. Jouw sollicitatie en het sollicitatieproces worden daarom volledig vanuit jouw (impliciete) toestemming uitgevoerd. Tot slot wordt wanneer een wervingsreserve wordt aangelegd jouw expliciete toestemming hiervoor gevraagd. Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

4. Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je met ons meedeelt tijdens je sollicitatie. Daarnaast doen wij beroep op selectiebureaus om zelf geschikte kandidaten te zoeken.

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Infosentry NV geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze sollicitatie- en personeelsadministratieprocessen (als verwerkers) ondersteunen.

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Infosentry NV je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant over ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens worden gedeeld met derde partijen. Meer informatie daarover vind je terug in onze cookieverklaring.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Bij niet weerhouden sollicitanten beperken we ons daarom tot 1 jaar na sollicitatie. Na die datum zullen je persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Deelnemer aan onze evenementen

Wanneer je deelneemt aan evenement georganiseerd door Infosentry NV of één van haar partners, verwerkt Infosentry NV persoonsgegevens over jou.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de organisatie van het evenement,
 • de communicatie in aanloop naar of naar aanleiding van het evenement.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

Infosentry NV verwerkt voor het contact met jou als deelnemers je identificatie- en contactgegevens. 

3. Wat is de wettelijke basis om uw persoonsgegevens te verwerken 

Infosentry NV verwerkt uw gegevens in het kader van je deelname vanuit de concrete interesse in het evenement. Je wordt uitgenodigd omdat je eerder met één van ons contact had, interesse in producten en diensten hebt geuit en/of die producten en diensten hebt afgenomen. Jouw deelname wordt verder volledig vanuit jouw (impliciete) toestemming uitgevoerd.

4. Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die je met ons meedeelt bij het inschrijven of die we bij een eerder contact al hadden verkregen.

5. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens

Infosentry NV geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die de organisatie van het evenement (als verwerkers) ondersteunen.

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Infosentry NV je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant over ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens worden gedeeld met derde partijen. Meer informatie daarover vind je terug in onze cookieverklaring.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe je persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Omdat we het nuttig vinden te weten aan welke evenementen je eerder deelnam beperken we ons tot 3 jaar na plaatsvinden van het evenement. Na die datum zullen gegevens over je deelname actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

Is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming?

Infosentry NV voert op geen enkele van bovenstaande verwerkingen van persoonsgegevens een actie uit waardoor van ‘geautomatiseerde besluitvorming’ sprake is. Er worden op basis van deze verwerkingen dus geen besluiten genomen die automatisch rechtsgevolgen of andere significante gevolgen hebben voor jou als persoon.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens

Infosentry NV stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van je persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. Infosentry NV heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt onder meer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot je persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op jouw privacy uitgebreid geanalyseerd om je rechten, de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens te garanderen. We zetten daarbij zowel in op het implementeren van technische maatregelen alsook het opleiden van onze medewerkers om de confidentialiteit, integriteit en beschikbaarheid van jouw gegevens te verzekeren. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt Infosentry NV je volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Jouw privacyrechten

Je hebt als individu het recht op:

 • Inzage in je persoonsgegevens
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens
 • Aanpassing (rectificatie) van je persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van je persoonsgegevens*
 • Wissing van je persoonsgegevens* **

* Je moet er bij deze rechten rekening mee houden dat Infosentry NV mogelijk niet langer in staat is  contact met jou op te nemen.

** Infosentry NV behoudt zich het recht om te bepalen of en in welke mate je verzoek gerechtvaardigd is. In sommige gevallen zijn we verplicht ons aan enkele wettelijke bewaartermijnen te houden, waardoor we je verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en je daarvan op de hoogte stellen.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacyverklaring door Infosentry NV, vragen wij jou om eerst met ons contact op te nemen via onderstaande contactgegevens. Ben je van oordeel dat wij je geen afdoende antwoord bieden, kan je ook steeds met de Gegevensbeschermingsautoriteit contact opnemen. Meer info hierover kan je hier nalezen.

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van je persoonsgegevens kan je terecht bij de privacy coördinator van Infosentry NV.

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

 Wijziging van de privacyverklaring

Infosentry NV behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

Versie: 1 juni 2021

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs