Privacy Compliance Implementatie

Heeft u nood aan verder advies en ondersteuning bij de implementatie van de privacywet- en regelgeving binnen uw organisatie? Komt u handen en expertise te kort om privacy “by design” in te bedden in de structuur en cultuur van uw organisatie? Ons Privacy compliance programma biedt een gepast antwoord.

Onze aanpak

Via het Privacy compliance programma begeleiden, ondersteunen en ontzorgen we uw organisatie bij het implementeren van verschillende vereisten en algemene privacyprincipes binnen uw organisatie. Projectmatig ondernemen we actie die de mate van (privacy) compliance en maturiteit van uw organisatie verder verbeteren. Dit volgens een tijdslijn haalbaar voor uw organisatie.

Onze experten helpen u bij uitwerking en implementatie van (onder meer) volgende bouwstenen:

De meerwaarde van het Privacy compliance programma

Ons Privacy compliance programma moet op korte of middellange termijn de mate van (privacy) compliance en maturiteit van uw organisatie verder verbeteren. Efficiënt en resultaatgericht moet ‘privacy by design’ worden ingebed en privacy compliance risico’s (klachten, boetes, sancties) worden weggewerkt. Dit om de de reputatie, continuïteit en verdere groei van uw organisatie te verzekeren en ondersteunen.

Hoe interne audits bijdragen aan een sterker security bedrijf - cyber security

Deugdelijk ondernemen: de meerwaarde van een Privacy Informatie Management Systeem

Andere diensten

In tegenstelling tot het DPOaaS model ligt de focus bij het Privacy compliance programma op de (eerste) implementatie van privacy in uw organisatie. Heeft u de noodzakelijke acties reeds ondernomen en kijkt u eerder naar de verdere opvolging daarvan? Dan biedt ons DPOaaS model de ideale oplossing.

CISOaas - interne audits - cyber security - informatiebeveiliging - Mijn stage als privacy en information security consultant

Nood aan verdere opvolging en ondersteuning? Op zoek naar een onafhankelijke DPO? Infosentry kan als uw DPO worden aangesteld of de interne DPO ondersteunen.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs