Privacy

Privacy en de correcte bescherming van persoonsgegevens neemt de laatste jaren sterk aan belang toe. Dit omdat (in onze data gedreven maatschappij) steeds meer en vaker persoonsgegevens worden verwerkt. Steeds vaker komen ook cyberaanvallen voor waarbij de beveiliging van persoonsgegevens in het gedrang komt. Een structurele aanpak is nodig om klachten, onderzoeken en eventuele sancties of reputatieschade te vermijden.

Met de komst van de General Data Protection Regulation (GDPR/AVG) werden in Europa nieuwe en strengere regels omtrent de verwerking van persoonsgegevens geïntroduceerd. Veel bedrijven en overheidsinstanties worstelen met de implementatie van de bestaande wetgeving. Vaak is het onvoldoende duidelijk welke elke concrete verwachtingen er zijn. Omdat het privacy-thema nog sterk in ontwikkeling is, is extern advies en ondersteuning aangewezen.

Privacy, GDPR, DPO, informatiebeveiliging, information security

Benieuwd naar onze diensten?

Infosentry beschikt over een team van experten met doortaste ervaring in privacy. Via ons aanbod kan uw organisatie de verplichtingen die op u van toepassing zijn in kaart te brengen en de implementatie ervan laten ondersteunen. Dit op korte en lange termijn, flexibel en schaalbaar naar uw noden:

Uw verplichtingen in kaart brengen en zicht krijgen op de verwachtingen die de privacywetgeving voor uw organisatie heeft.

Ondersteuning bij de implementatie en uitbouw van (privacy) compliance binnen uw organisatie.

Nood aan verdere opvolging en ondersteuning? Op zoek naar een onafhankelijke DPO? Infosentry kan als uw DPO worden aangesteld of de interne DPO ondersteunen.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs

NIS2 whitepaper

Ontdek onze whitepaper:
Deugdelijk ondernemen: de meerwaarde van een Privacy Informatie Management Systeem

privacy quiz

Hoe goed is jouw kennis rond privacy?