Information Security Roadmap

Breng de weerbaarheid en maturiteit van uw organisatie in kaart. Werk een strategie / aanpak op maat uit die op (midden)lange termijn bruikbaar is om aanwezige risico’s weg te werken.

Het traject

Bij dit traject werken we een informatieveiligheidsstrategie op maat van uw organisatie uit. We gaan daarbij uit van best practices, internationale security standaarden (zoals ISO27001, NIST, SANS, CIS…) en actuele uitdagingen waar elke organisatie mee geconfronteerd wordt.

Via interviews en workshops met verschillende stakeholders komt een roadmap tot stand . Met behulp van grondige risicoanalyses kunnen aan het einde van het traject goed geïnformeerde beslissingen worden genomen en de juiste prioriteiten worden gesteld. Zowel business als IT worden daarbij mee in scope genomen om tot een optimaal resultaat te komen.

Het resultaat

Dit traject geeft uw organisatie een beter zicht op haar huidige maturiteit (AS IS), de risico’s waaraan het wordt blootgesteld en de uitdagingen die het te wachten staat. Het bereid de organisatie voor op de verdere aanpak van de vastgestelde werkpunten.

Infosentry levert aan het einde van dit traject een rapport en plan van aanpak op:

Information security implementatie - interne audits - cyber security

Andere diensten

Bent u op zoek naar ondersteuning bij de uitvoering van een reeds gedefinieerd plan van aanpak? Kijk voor ondersteuning bij Information Security Programma en CISOaaS.

ISO27001 - interne audits - cyber security - informatiebeveiliging

Schakel ons in om de implementatie van de nodige maatregelen te ondersteunen of information security management en governance binnen uw organisatie op te zetten.

NIS2 NIS2-regelgeving

Permanente in-house ondersteuning nodig? Schakel onze experten flexibel in als CISO via ons CISOaaS model.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs