20 nov, 2018

Themadossier “Ondernemen”

20 nov, 2018

Begin 2018 was het voor elke organisatie alle hens aan dek om zich tijdig in orde te stellen met de GDPR-wetgeving. Tijd voor een stand van zaken met David Callebaut, managing partner bij Infosentry, die een interview gaf aan De Morgen (themadossier ‘Ondernemen’).

“De urgentie lijkt verdwenen nu de deadline voorbij is. Als er zich opnieuw een groot incident voordoet waar de media bol van staan, zal de urgentie terugkeren.”

Organisaties zetten hun beste beentje voor, maar David ziet telkens dezelfde moeilijkheden terugkeren. Zo stelt zich om te beginnen de vraag voor welke activiteiten van de organisatie persoonsgegevens gebruikt worden. Niet elke organisatie heeft daar een klare kijk op. Daarnaast is er de problematiek van het contractmanagement en dan vooral de contracten met derde partijen. Bij het beheer van een online advertentieplatform bijvoorbeeld zijn verschillende actoren betrokken die toegang kunnen hebben tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers. De vraag is dan wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en wie de verwerker is: wie biedt gegevens aan en wie neemt ze af? Daarover moet men een consensus vinden. Hoe complexer de bedrijfsactiviteit, hoe moeilijker het is om de grenzen af te bakenen.

Bij Infosentry zien we dat vooral de grote organisaties de impact van de GDPR-wetgeving voelen. De wetgeving stelt bijvoorbeeld dat een privacyincident ten laatste 72 uur na kennisname gemeld moet worden. Voor kleine KMO’s lukt dat, maar voor grote bedrijven is dat moeilijk omdat er vaak veel meer partijen betrokken zijn. Gelukkig laat de wetgeving toe dat men een tussentijds rapport opstelt.

Bron: De Morgen, ‘Iedereen onderneemt’

______________________

Met Infosentry bieden wij een eenvoudig, efficiënt en gebruiksvriendelijk alternatief:
de Data Register Tool.

Onze Data Register Tool (in samenwerking met 2SKY) is een webapplicatie die via een procesmatige aanpak support levert aan uw privacy-, informatieveiligheid- en kwaliteitsprocessen. Deze applicatie is gebouwd voor en door privacy professionals zodat u een Register van de Verwerkingsactiviteiten kan opstellen. Dit register inventariseert bepaalde processen en intellectual property, helemaal conform de privacywetgeving.

Met onze Data Register Tool wordt en blijft u op een gebruiksvriendelijke manier GDPR-compliant.

Vraag vandaag nog uw gratis trial aan!