25 mei, 2023

Een terugblik op 5 jaar GDPR

GDPR - infosentry
25 mei, 2023

De aarzelende start

De Millenniumbug, 1 januari 2000, destijds een apocalyptische angst in het ICT-landschap. 

GDPR, 25 mei 2018, hoewel niet meteen dezelfde zwaarte of belangstelling, het afschrikkend effect van de aangekondigde boetes had alleszins haar doel bereikt. Verschillende organisaties maakten middelen vrij om hun onderneming administratief  ‘GDPR compliant’ te maken. Door het achterop hinken van toezichthoudende autoriteiten maakte dit afschrikkend effect echter plaats voor een zekere ‘GDPR moeheid’. Een gebrek aan middelen en ervaring zorgden ervoor dat de eerstvolgende jaren geen adequaat toezicht en bijhorend handhavingsapparaat mogelijk was. Waarom zouden organisaties nog middelen inzetten die een belemmering vormen op de bedrijfsvoering?
 
De 5de verjaardag van de GDPR, en verschillende cookiebanners en privacyverklaringen later, lijkt ons een goed moment voor een terugblik op 5 jaar GDPR. We kijken naar de huidige tendens en blikken vooruit op wat ons de komende jaren nog te wachten staat. 

De positieve evolutie

De moeheid heeft ondertussen plaats gemaakt voor meer bewustwording en verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. Op dat vlak bereikt de GDPR meer en meer haar beoogde doel. Dit mede dankzij Schrems en andere privacy activisten, een actievere toezichthoudende autoriteit en het ontstaan van meer en meer privacywetgeving buiten de Europese Unie.

Het dient gezegd te worden, op dit vlak werkt de Europese privacywetgeving alleszins inspirerend. Om met Europese organisaties samen te werken, dienen ondernemingen uit niet-EU-staten immers een gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden op vlak van gegevensverwerking. Europese organisaties moeten dus niet enkel intern hun alles op orde hebben om persoonsgegevens in overeenstemming met privacywetgeving te verwerken, maar dragen ook de verantwoordelijkheid om leveranciers te selecteren die de regels volgen en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

De media-aandacht die gepaard gaat met hoge boetes (zoals de monsterboete van 1,2 miljard euro voor Meta), cyberincidenten (zoals de cyberaanval op de Stad Antwerpen) en andere soms bedenkelijke verwerkingen van persoonsgegevens op grote schaal (zoals tijdens de Covid-19 pandemie, de illegale gezichtsherkenning bij de Antwerp 10 Miles, het gebruik van ANPR camera’s, …) zorgen daarnaast voor een verhoogd maatschappelijke bewustzijn rond het belang van privacy. Onderzoek toont aan dat vooral bij jongeren (Gen Z en millennials) het bewustzijn omtrent (online) privacy de laatste jaren enorm gestegen is en zij meer en meer bezig zijn hun privacy actief te beschermen.

Het afschrikkende effect in de begindagen van GDPR, en de daaropvolgende moeheid, maakt meer en meer plaats voor opportuniteiten. Het groeiende succes van Europese alternatieven voor de grote Amerikaanse data-reuzen zoals Microsoft, Google (Analytics) of Whatsapp toont aan dat het verankeren van privacybescherming in de organisatiestrategie de nodige kansen kan bieden. De DPO, GDPR of privacy officer evolueert zo van kostenpost naar een meer vanzelfsprekend gegeven in het kader van verantwoord ondernemen. Een organisatie die aantoont dat ze gegevensbescherming hoog in het vaandel draagt, heeft tegenwoordig een stap voor op de concurrent die het minder nauw neemt met bescherming van persoonsgegevens. Een evolutie waar we als burger enkel maar tevreden mee kunnen zijn.

Een blik op de toekomst

Hoewel er nog steeds vaagheden, grijze zones en onzekerheden bestaan – zoals bijvoorbeeld een duidelijk juridisch kader omtrent gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten waar we al zo lang op wachten – bewijst de GDPR hoe langer hoe meer haar meerwaarde. De opkomst van artificiële intelligentie, telewerk, Internet of Things, big data, etc. zullen ervoor zorgen dat gegevensbescherming de komende jaren nog meer een centrale positie zal innemen voor organisaties die succesvol willen en blijven zijn.

Op zoek naar hulp of advies?
Ontdek hoe Infosentry jouw organisatie kan ondersteunen bij haar privacy uitdagingen.

Stéphane Duvivier

Privacy & security consultant

Heeft uw organisatie te weinig zicht op de impact van de geldende verplichtingen rond privacy? Breng uw verplichtingen in kaart a.d.h.v. een Privacy Compliance Assessment.

Ondersteuning bij de implementatie en uitbouw van (privacy) compliance binnen uw organisatie.

Nood aan opvolging en ondersteuning? Op zoek naar een onafhankelijke DPO? Infosentry kan als uw DPO worden aangesteld of de interne DPO ondersteunen.