Uw organisatie zal een risicobeoordeling moeten laten uitvoeren

Volgens onze test zal uw organisatie een risicobeoordeling moeten laten uitvoeren om te bepalen of ze al dan niet moet voldoen aan NIS2.

De NIS2 verwacht dat overheidsinstanties op regionaal niveau een risicobeoordeling moeten uitvoeren op hun verleende diensten. Als de uitkomst van deze risicobeoordeling is dat een verstoring van uw verleende diensten aanzienlijke gevolgen kan hebben voor kritieke maatschappelijke of economische activiteiten, zal de overheidsinstantie moeten voldoen aan NIS2. 

Het is nog niet exact duidelijk wie die risicobeoordeling zal moeten doen. Dit onderwerp is in behandeling tussen de deelstatelijke instanties en de FOD’s. Dit zal nog moeten worden goedgekeurd op politiek niveau. U mag zeker zijn dat de deelstatelijke instanties zelf niet hun risicobeoordeling gaan moeten doen.

In dit mogelijke identificatieproces zou elke gefedereerde regering (op het niveau van een gewest of gemeenschap) de criticaliteit voor haar eigen openbaar bestuur beoordelen en beslissen welke entiteiten al dan niet onder het toepassingsgebied van de Belgische NIS2-wetgeving zouden vallen. De federale regering zou dan formeel de lijst van aangewezen entiteiten goedkeuren op voorstel van elke deelstatelijke instantie.

Voor meer informatie, download onze Whitepaper: NIS2, is jouw organisatie er klaar voor?

Deze vragenlijst is bedoeld om al een eerste indruk te geven of u aan de NIS2 wetgeving zal moeten voldoen. Als u meer informatie wenst aarzel dan niet om ons te contacteren via het contactformulier op onze website. Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, niet meer beschikbaar of bijgewerkt zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van onze websites en toepassingen.

Whitepaper NIS2

Whitepaper: NIS2, is jouw organisatie er klaar voor?

Wil je graag meer te weten komen over NIS2 en hoe dit effect heeft op uw organisatie? Aarzel dan niet om onze whitepaper te downloaden.

Onze diensten rond NIS2

Meer info over onze diensten rond NIS2

Heb je begeleiding nodig om je voor te bereiden op NIS2? Lees hier hoe Infosentry jouw organisatie kan helpen. 

Vraag vrijblijvend een assessment aan

Is uw onderneming klaar om de volgende stap te zetten? Of bent u nog niet volledig zeker? Geen enkel probleem! Vraag vandaag nog vrijblijvend uw persoonlijke pre-assessment aan.

Door middel van deze efficiënte en doelgerichte assessment kunnen onze experten op zeer korte en betaalbare manier een duidelijk en volledig beeld scheppen van de stand van zaken in uw onderneming!

Op deze manier kunnen we dus samen onnodige kosten en tijd vermijden. Op basis van deze pre-assessment wordt er beslist hoe het actieplan eruit zal zien.

Meer informatie over onze services?

Ons team komt graag bij u langs